Nhận Báo giá

Cảm ơn yêu cầu của bạn!

Xin vui lòng cung cấp một chút thông tin về bạn,
và chuyên gia từ IGS sẽ sẵn lòng chia sẻ với bạn về chúng tôi.

Về chính sách bảo mật

 

Nâng tầm lợi thế công nghệ AI và máy học (Machine Learning), chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp với quy mô từ nhỏ đến tập đoàn lớn, các tổ chức đa quốc gia và các học viện/ cơ sở giáo dục nhận dạng, tuyển dụng và phát triển các tài năng vượt trội.


Thông qua bài đánh giá tâm lý học và phản hồi đánh giá 360 độ, chúng tôi đo lường một cách khoa học các đặc điểm nhận thức tâm lý và hành vi để đưa ra các dự đoán về ứng viên phù hợp với văn hóa công ty và tiềm năng phát triển của họ trong tương lai.

  • Tiết kiệm 30% thời gian tuyển dụng
  • Tăng 25% chất lượng ứng viên
  • Giảm thiểu 50% chi phí đánh giá

Chúng tôi cung cấp giải pháp mang tính khoa học, chiến lược và có tầm ảnh hưởng tới hơn 100 khách hàng trên toàn cầu.